Samtalet

Samtalet utgår ifrån Dig och Dina behov. Du kan komma för samtal om till exempel

  • livskriser
  • stress och utbrändhet
  • relationer
  • identitet och självbild
  • existentiella frågor
  • övergrepp
  • sorg
  • depression
Annonser